Frais d'envoi

Belgium :
0-99 Euro =  DPD 5,9 Euro fee, UPS 9,3 Euro fee
>99 Euro = free

Germany, Netherlands, Luxemburg :
0-99 Euro =  DPD 7,9 Euro fee, UPS 10,3 Euro fee
>99 Euro = free

Andorra, Austria, Denmark, France, Italy, Liechtenstein, Monaco, Sweden, United Kingdom :
0-129,99 Euro = DPD 11 Euro fee, UPS 18 Euro fee
>130 Euro = free

Bulgaria, Finland, Greece, Portugal, Romania, Spain, Czechia :
0-400 Euro = DPD 24 Euro fee, UPS 48 Euro fee
>400 Euro = DPD free, UPS 59 Euro fee

Norway :
0-800 Euro = DPD 56,6 Euro fee, UPS 41,5 Euro fee
>800 Euro = free

Canada, Mexico, United States :
UPS Small package = 33,75 Euro fee
UPS Medium package = 60 Euro fee
Guitars and amplifiers = 95 Euro fee